Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi

T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığ Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi, Şikayet Ve Müracaatlarda İzlenecek Usul Ve Esaslar Yönergesi

Amaç ve kapsam

Bu Yönergenin amacı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği çerçevesinde yürütülen iş ve işlemlerle ilgili, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesinde, şikayet ve müracaatlarda bulunulmasında izlenecek usul ve esasları belirlemek, etik davranış ilkelerinin ve değerlerinin ihlali ile Belediyede çalışan personelin amirleri veya Belediye tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayetlerini bildirilmesini ve Belediyede çalışan personelin yetki ve sorumluluklarını belirlemek, faaliyetlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını sağlamak ve üst makamlara sunulacak konularda izleyecekleri usul ve esasları düzenlemektir.

Dilekçe örneği

Yönerge

Başvuru yada Şikâyetinizi aşağıdaki formu doldurarak iletebilirsiniz.

UYB Formu
Gerçek/Tüzel Kişi *

TÜZEL KİŞİ

GERÇEK KİŞİ

Kurum Bilgileri

CEVAPLAMA YÖNTEMİ

Başvuru Ekleri
Maximum upload size: 11.78MB
Lütfen aşağıdaki yönerge maddesini okuduktan sonra formu onaylayarak gönderiniz.

MADDE 11

(1) İhbarda bulunanın asılsız ihbarda bulunduğunun anlaşılması üzerine;

  • Bildirimde bulunan kamu görevlisi ise gerekli disiplin işlemlerinin yapılması için Disiplin Kurulu göreve çağrılır.
  • Bildirimde bulunan kamu görevlisi değil ise, fiilinin suç teşkil etmesi halinde Başkanlık
    Makamınca adli ve idari işlemler başlatılır.
  • Asılsız ihbardan mağdur olan kamu görevlisinin, özel hukuk hükümlerine göre talep edeceği tazminat hakkı saklıdır.

Yönergenin tümünü incelemek için tıklayınız.

*